prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego, Bełchatów - Oferta nr 136869 - Oferteo.pl

prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego


Cena do uzgodnienia

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawnicze dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Oferujemy pomoc prawną w pełnym zakresie usług, w tym w zakresie prawa cywilnego (rzeczowego, zobowiązań, spadkowego) reprezentowanie stron przed sądami powszechnymi i organami administracji we wszystkich instancjach jako pełnomocnik w szczególności w sprawach:

sporządzenia projektów umów;
przygotowywanie opinii prawnych;
sporządzanie pism przedsądowych;
prowadzenie negocjacji oraz rokowań;
sporządzanie pozwów, apelacji, zażalenie, wnoszenie spraw cywilnych do sądów i ich kompleksowa obsługa;
windykacja wierzytelności (w zakres tej usługi wchodzą również takie czynności, jak sporządzanie skarg na czynności komornika, pozwów o pozbawienie tytułów wykonawczych wykonalności, pozwów w sprawach zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, wnioski o wyjawienie majątku dłużnika);
reprezentowanie strony przed Sądami;
ustalanie i sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości;
prowadzenie postępowań wieczysto-księgowych;
np. sprawy o zapłatę, o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia ( za wypadki, za błędy lekarskie);
sprawy związane z umowami o roboty budowlane, umowami zlecenia, umowami o dzieło, umowami ubezpieczenia, umowami użyczenia i innymi umowami;
ustanowienie służebności gruntowych;
ustanowienie drogi koniecznej;
o rozgraniczenie gruntów;
o zasiedzenie nieruchomości;
o zarząd nad rzeczą wspólną;
o ustanowienie zarządcy nieruchomości;
o zniesienie współwłasności nieruchomości majątku spadkowego majątku wspólnego małżonków;
o ochronę własności;
o ochronę posiadania;
o wynagrodzenie za korzystanie z cudzej rzeczy;
o zwrot i rozliczenie nakładów na nieruchomość;
o opróżnienie lokalu użytkowego, mieszkalnego (eksmisja);
porady prawne z zakresu prawa spadkowe, w tym dotyczące testamentów,
stwierdzenie nabycia spadku,
dział spadku i zniesienie współwłasności,
otwarcie testamentu, o unieważnianie testamentu,
zachowek,
zapis i zmniejszenie zapisu,
wznowienie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku,
o zabezpieczenie spadku,
o dokonanie spisu inwentarza,
o wyjawienie przedmiotów spadkowych,
o odrzucenie spadku,
o ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia.

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 34